Baptism / Bautismo

The registration for baptism is done at the parish office.  Certain documents are required before a baptism can be done, including the child's birth certificate.  One must register for the English pre-baptism class before attending.  No one will be admitted to the class after 9:15 AM.  The English baptism is held on the 3rd Sunday of each month at 3:00 PM.  No children are permitted in the baptism class.  Call or come by the office for more information.

English Baptismal Schedule for 2018 / English Baptismal Schedule for 2019

Necesita pasar por la oficina para registrarse para el bautizo.  Se requiere ciertos documentos incluso el certificado de nacimiento del niño.  La clase pre-bautismal se da el 1er domingo del mes.  El bautizo es el 2o domingo a las 2:30 PM.  No se permiten niños en la clase.  Por favor de llamar o pasar por la oficina para más información.

Plan Bautismal Del Año 2018 En Español / Plan Bautismal Del Año 2019 En Español

Se enskripsyon an pou batèm fè nan biwo a pawas. Sèten dokiman yo gen obligasyon anvan ka yon batèm dwe fè, ki gen ladan batistè timoun nan. Youn dwe enskri pou klas la pre-batèm angle anvan ale. Pa gen moun ki pral admèt nan klas la apre 9:15 AM. se batèm nan angle ki te fèt sou 3yèm Dimanch la nan chak mwa a 3:00 PM. Se pa timoun yo ap pèmèt nan klas la batèm. Rele oswa vini nan biwo a pou plis enfòmasyon.

Ayisyen Orè batèm pou 2018 / Ayisyen Orè batèm pou 2019

 

For Catholics, the Sacrament of Baptism is the first step in a lifelong journey of commitment and discipleship.

Whether we are baptized as infants or adults, Baptism is the Church's way of celebrating and enacting the embrace of God.